Rebæk Plads er centrum i en stjerneformet vejstruktur. Mod vest fører en vej til Rebæk Sø og Rebæk Søpark med Rebæk Søpark Kollegiet fra 1977 og mod nord til et parcelhuskvarter. Langs Kløverprisvej mod nordøst ligger de karakteristiske og velproportionerede rækkehuse Kamelhusene fra 1940’erne, hvis navn skyldes de forskudte tagrygge. Sydøst for pladsen findes et parcelhuskvarter, og mod syd ligger haveforeningen H/F Præstemosen, der har karakter af fantasifuldt selvbyggeri. Det samme har den tæt-lave bebyggelse Baunebakken fra 1933, der også begyndte som mindre haveudstykninger.

Præstemoseskolen (1955‑58) er tegnet af Hans Wilhardt. På Hvidovregade ligger Bofællesskabet Hvidovregade og et aktivitetscenter for ældre. Begge er tegnet af Arkitektgruppen Aarhus (i dag Arkitema) og er fra 1994. Hvidovre C, der ligger umiddelbart syd for stationen, blev i 1989 udvidet og overdækket efter tegninger af Marianne Ingvartsen.

Svenn Eske Kristensen har sat sit tydelige præg på Hvidovre Kommune. I Hvidovre har han bl.a. tegnet Kirkebrohuse fra 1940’erne på Hvidovrevej og bebyggelsen på Bytoften og Hvidovrevej opført i årene 1945‑47.

Videre læsning

Læs mere om Hvidovre

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur