Byplantegnestuen A/S og Arkitekttegnestuen Virumgård A/S i samarbejde med Tegnestuen PARC vandt i 2004 arkitektkonkurrencen, som var udbudt af Glostrup Kommune, om et forslag til en helhedsplan for området Hvissinge Øst. Bydelens nye boligområder skal afspejle nærheden til Vestskoven, som fx Skovhusene, der ses på billedet, hvor hvert enkelt hus er placeret i en skovlignende beplantning.

.

Hvissinge, som i dag er vokset sammen med Glostrup, ligger 10 km vest for København på en moræneflade, der mod nord er en del af Vestskoven og mod øst grænser op til Vestvolden. Indbyggerne er registreret af Danmarks Statistik under byen Glostrup. Udbygningen med enfamilie-, række- og etagehuse foregik over en længere årrække som følge af befolkningsvæksten. På Vagtelvænget, Rypevænget, Kildeholm og en del af Rødkælkevej findes en del statslånshuse fra 1956‑59. I de senere årtier er der kommet række- og etagehuse til, og områderne er i dag vanskelige at skille fra tilsvarende kvarterer i Glostrup.

Det centrale Hvissinge, 2018. Spor af den gamle landsby med gårde og huse ses omkring Ved Gadekæret. Arealerne syd for Fraligsvej nærmest Glostrup blev udstykket til parcelhuse efter 1940, mens arealet nord herfor blev bebygget tæt-lavt efter 1980, fulgt op af Glostrup Skole, afd. Skovvang og Hvissingehallen. Erhvervsområderne med bl.a. Kopenhagen Fur ligger uden for kortudsnittet, syd for Langagervej og øst for Hvissingevej.

.

Stednavnets betydning

Stednavnet Hvissinge er tidligst nævnt 1317 i formen Hwæssingge. I et dokument fra 1519 er navnet skrevet Hwesyngh, i 1664-matriklen er formen Huesinge, mens matriklen 1844 har formen Hvissinge. Den officielle stavemåde af navnet var indtil 2010 Hvessinge. Forleddet er rimeligvis adjektivet hvas »skarp, ru«, men betydningen i stednavnet er uvis. Måske sigtes til et træk ved terrænet. Alternativt kan forleddet være indbyggerbetegnelsen *hvessing dannet til samme adjektiv, der også kan betyde hurtig i bevægelse. Indbyggerbetegnelsen kan således betyde »de hvasse, hurtige beboere«. Efterleddet er afledningsendelsen -inge. Navnet betyder »stedet, som er hvast«, måske at forstå som »stedet, som har et ru terræn« eller evt. »stedet, hvor der bor Hvessinger«.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Glostrup Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Bydele og byområder