Rundt om Hvissinge Gadekær ligger de gamle huse. Th. ses de to gavle fra Hvissinge Skole med selve skolebygningen tv. Den lille bygning lige ned til gadekæret er sprøjtehuset. På dette postkort fra 1906 er børn blevet opstillet flere steder.
.

Hvissinge var en typisk landsby med gårdene centralt placeret omkring byens gadekær, og landbrug var hovederhvervet. Landsbyen giver sig stadig til kende i bebyggelsen omkring gadekæret med små gadehuse og et større gårdanlæg samt Hvissingegård. At landsbyen har haft et rigt landbrug, ses stadig af de store stuehuse fra Leragergård og Enceintegården.

I 1912 brændte den gamle rytterskole, og en ny skole blev opført året efter. Københavns Motor-Væddeløbsbane eksisterede 1922‑25. Den lå, hvor Nordvangskolen, opført i 1950, og Engbrydeparken ligger i dag.

Landbrug og gartnerier var også de dominerende erhverv fra 1920’erne, men fra 1937 kom industrien til byen, da Paul Bergsøe & Søn skabte byens største virksomhed. Fabrikken arbejdede med oparbejdning og genbrug af metaller. I 1963 opførte Danske Pels Auktioner (i dag Kopenhagen Fur) en auktionsbygning.

I 1970’erne bestod den nordlige del af Hvissinge fortsat af landbrug, frugtplantager og gartnerier, men i 1980 begyndte Glostrup Boligselskab at bebygge området. Ældrecenter Dalvangen og Omsorgscentret i Hvissinge blev indviet i hhv. 1970 og 1977, og Skovvangskolen og Hvissingehallen blev opført i hhv. 1987 og 1990. Den nordvestlige del af byen blev bebygget ca. 2002.

Danske Pels Auktioner udvidede i 1980’erne og blev en af verdens største af sin art. Paul Bergsøe & Søn måtte lukke i 1985 som følge af økonomiske vanskeligheder og kritik af forureningen fra produktionen.

Videre læsning

Læs mere om Hvissinge

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie