Ibsker Kirkegård ligger ved Sankt Ibs Kirke på Bornholm. Kirkegården ligger med vid udsigt over åbne marker og har randtræer langs kirkegårdsmuren mod nord og øst. En del af lindetræerne er store og gamle, og et stykke af randbevoksningen er beskåret som stammehæk. Kirkegården præges desuden af store stedsegrønne træer, bl.a. taks, samt meget gamle, fuldkronede egetræer. Gravstederne omgives af stenkanter eller buksbomhække.

Videre læsning

Læs mere om Kirkegårde på Bornholm

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde