Idom eller Ormstrup Hede er en ca. 230 ha stor, dels privatejet, dels statsejet hede i Holstebro Kommune nordøst for de to statsejede heder Sønder Vosborg Hede og Nørre Vosborg Hede.

I et hjørne af heden vokser bl.a. de meget sjældne vårkobjælde og cypresulvefod. Sidstnævnte har en forholdsvis stor bestand, hvorimod vårkobjælde er gået voldsomt tilbage. Hvad tilbagegangen skyldes, vides ikke med sikkerhed, men ældre mennesker på egnen kan berette om tider, hvor kobjælderne stod talrigt på heden. Idom Hede plejes med afgræsning af kreaturer og får.

Idom Hede blev fredet sammen med Idom Å i 1985. Idom Hede indgår desuden i habitatområdet Idom Å og Ormstrup Hede.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Holstebro Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land