Skaterbanen i det kulturelle mødested Hjertet.

.

Ikast har en befolkning på 15.479 og et areal på 1.118 ha. Byen ligger 11 km øst for Herning, 26 km vest for Silkeborg og 65 km vest for Aarhus. Den ligger på den østligste spids af Skovbjerg Bakkeø med udsigt til Karup Hedeslette og Storå og afgrænses mod syd af Herningmotorvejen. Den nordsyd-gående Sekundærrute 185 passerer byen via Thomas Poulsens Allé og Stensbjerg Allé. Jernbanen afgrænsede tidligere byen mod nord, men bebyggelsen har nu spredt sig langs Stensbjerg Allé ned mod Storå. Ikast-Brande Kommunes rådhus og administrative center ligger i Ikast. Områdets mest markante udsigtspunkt er det 102 m høje Isen Bjerg i Gludsted Plantage.

De fleste indbyggere bor i parcelhuse, men langs hovedstrøgene Vestergade og Østergade samt i Sønderparken øst for Jyllandsgade er der lavt etagebyggeri. Ved Nikolajsens Plads er rejst to punkthuse på syv etager nær Føtex.

Et grønt område, Østre Anlæg, blev etableret omkring 2. Verdenskrig. Mod vest ligger kolonihaveforeningen Eskelund ud til det åbne land. Handelslivet er koncentreret på Strøget og langs Vestergade og Østergade.

Tekstilindustrien, som tog sin begyndelse med hosebindertraditionen fra 1700-tallet, er stadig vigtig for Ikast, men ikke længere den vigtigste, og byen har også mange uddannelsesinstitutioner. De fleste virksomheder er nu rykket ud af byens centrum. Industriområderne kanter næsten alle udfaldsveje, fx Vestergade, Thomas Poulsens Allé, Jyllandsgade samt området syd for stationen, og afslutter byen mod syd mellem Uhregårds Allé og Herningmotorvejen. Det er under overvejelse at byomdanne erhvervsområderne mellem Siriusvej og Orionvej og langs Rømersvej og Thrigesvej for at undgå mulige miljøkonflikter med de omliggende boligkvarterer.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Ikast er fra 1310, hvor formen Ykost optræder. I senere kilder findes former som Ikast (1498) og Ykasth (1506). Siden slutningen af 1500-tallet har formen Ikast været enerådende i skriftlige kilder. Navnets forled er den gammeldanske træbetegnelse *ī, som betyder »taks«, og efterleddet er det gammeldanske substantiv kost, som betyder »krat«. Navnet sigter således til en kratbevoksning med taks.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Ikast-Brande Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer