Ikast-Brande Gymnasium (IBG) blev indviet i 1973 som Ikast Gymnasium og fik fra 1975 også HF-kursus. Det nuværende navn fik skolen med Strukturreformen i 2007. Skolen tilbyder både almen studentereksamen (STX), HF, International Baccalaureate Diploma (IB) og EUX i samarbejde med Agroskolen i Herning. Der er muligheder for at kombinere med elitesport i samarbejde med Sportstar College.

Gymnasiet blev opført 1974‑75 af Friis & Moltke A/S samt landskabsarkitekt Sven Hansen. Anlægget består af tre længer formet som et U, som omkranser et gårdrum, og en fritliggende bygning, der får anlægget til at minde om en ombrudt firlænget gård. De røde murstensbygninger har bærende tagkonstruktioner af jernbeton, og de store tage mod den beplantede gård er dækket af cortenstål. 2012‑13 blev gymnasiet udvidet med en ny sal, der er tegnet af Årstiderne Arkitekter. Haveanlægget er meget enkelt udformet. Gymnasiet omgives mod nord og vest af tætte, brede egeplantninger og på ankomstsiden mod Bøgildvej af rækker af egetræer, der sammen med hække indrammer parkeringspladserne.

Ikast-Brande Gymnasium er tegnet af tegnestuen Friis & Moltke A/S. Det er opført 1974‑75 i røde teglsten, der er et karakteristisk byggemateriale, mens de bærende konstruktioner er i beton. Stilen, der blev udbredt efter energikrisen i 1973, betegnes ofte som brutalisme. 2012‑13 blev gymnasiet udvidet af Årstiderne Arkitekter, så det kan rumme flere gymnasiale uddannelser.

.

Videre læsning

Læs mere om uddannelse i Ikast-Brande Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg