De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Ikast-Brande Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.

.

Hovedstilstandslinjen deler Ikast-Brande Kommune i to dele med hvert sit klima. I vest er landskabet fladt og sandet, hvilket giver stor opvarmning om sommeren og tilsvarende stor afkøling om vinteren. De sandede jorder medfører også store daglige temperaturudsving og mange sommerbyger. I øst ligger Den Jyske Højderyg, hvor temperaturudsvingene er mindre. Til gengæld opstår der en del skydannelse og nedbør, når luften tvinges op over højderyggen.

Ikast-Brande er en af landets ti koldeste kommuner, og fra juli til september er den endda landets koldeste. Selv om sommerdagene er varme, medfører de sandede jorder en stor afkøling om natten, og især området omkring Isenvad er berygtet for sine kolde nætter.

Både de sandede jorder i vest og højderyggen i øst giver en øget nedbør. Den årlige nedbør i Ikast-Brande Kommune ligger således betydeligt over landsgennemsnittet, og i fire måneder af året ligger den blandt landets ti vådeste. De mange skyer, som bringer nedbøren, betyder, at kommunen er landets solfattigste, og især om foråret og sommeren kan der være langt mellem solskinsdagene.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Ikast-Brande Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Klima