Edvard Petersens ikoniske maleri Udvandrere på Larsens Plads (1890) afbilder stemningen, inden emigranterne går ombord på en af Thingvalla Liniens Atlanterhavsdampere og sejler fra København til New York.
.

Der har altid været migration til og fra Danmark, og når danskere i dag tager en gentest, dukker der ofte DNA-stumper op fra Kaukasus, Sydeuropa og fra endnu fjernere egne. Nyere forskning har vist, at forestillingen om den lyshårede skandinaviske viking er lidt af en myte. Der er fundet levn efter vikinger, der var halvt sydeuropæere, og andre, som var halvt samiske og halvt skandinaviske. Faktisk var antallet af mørkhårede skandinaver dengang større end i dag. De rejste ud og hjem igen, og generne blev blandet.

Sådan har det altid været. I middelalderen kom der gejstlige til Danmark for at udbrede kristendommen og nordtyskere til de danske købstæder, senere kom franske huguenotter til Fredericia, og nederlandske landmænd slog sig ned på Amager for at dyrke fødevarer.

Især efter 2. Verdenskrig tog tilstrømningen til Danmark fart. I årene efter krigen ankom der tyskere og ungarere, og fra slutningen af 1960’erne begyndte tilvandringen af gæstearbejdere fra bl.a. Tyrkiet, Pakistan og Jugoslavien, inviteret af danske arbejdsgivere. Der kom flygtninge fra Spanien, Portugal og Grækenland i 1970’erne og også i stigende grad fra Latinamerika og Afrika. I 1980’erne ankom bl.a. palæstinensere fra Libanon, tamiler fra Sri Lanka og iranere som flygtninge. I de sidste årtier er mange flygtninge ankommet til Danmark fra krigene i det tidligere Jugoslavien, Afghanistan, Somalia og Syrien.

Trafikken er imidlertid også i høj grad gået fra Danmark til omverdenen. Mellem 1820 og 1930 drog knap 336.000 danskere til USA. Medregnes deres amerikanskfødte efterkommere, befandt der sig i 1930 529.000 danskamerikanere i USA, svarende til 15 % af Danmarks befolkning på det tidspunkt. Siden er titusinder af andre danskere taget ud i verden.

Indtil for nylig var der flere, der rejste ud end ind. Først efter 1982 oversteg antallet af indvandrere antallet af udvandrere i et så stabilt omfang over en længere årrække, at Danmark blev et indvandringsland.

De mange migranter og flygtninge, der er kommet til Danmark, har dels skabt værdier, dels sat det danske og de europæiske samfund under pres. Diskussioner om migration og flygtninge har især siden årtusindskiftet spillet en meget stor rolle i både dansk og europæisk politik. Der er både i Danmark og i en række andre EU-lande sket en styrkelse af partier, der er skeptiske over for øget migration og flere flygtninge. De debatter vil med sikkerhed fortsætte, men at mennesker er migreret ud og ind af Danmark, er bestemt ikke nyt.

Videre læsning

Læs mere om Danmarks samfund og befolkning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om politik og planer