Lodsejerne er samlet ved indvielsen af Ingstrup Søs pumpestation d. 30. maj 1952. Der var dog kun tale om, at pumperne kunne prøvekøres, og der skulle gå yderligere ti år, før lodsejerne var villige til selv at overtage hele projektet.
.

Mellem landsbyerne Ingstrup, Vrensted og Tise og 7 km sydøst for Løkken lå den 267 ha store Ingstrup Sø. Den lavvandede sø havde et rigt fiske- og fugleliv, og ikke mindst efter forgæves forsøg på tørlægning i midten af 1800-tallet kunne der også bjærges tagrør og hø i større mængder. Den endelige tørlægning og kultivering blev gennemført af Hedeselskabet 1950-53 med økonomisk støtte fra staten. Projektet var fremsat i 1940, men blev forsinket af stridigheder om tre forskellige projektforslag. I kommuneplanen fra 2013 udpegede Hjørring Kommune den udtørrede sø som potentielt naturområde og fremlagde forslag om at genskabe søen, som i så fald ville komme til at ligge i grænseområdet mellem Hjørring, Jammerbugt og Brønderslev Kommuner.

Videre læsning

Læs mere om Kulturlandskabet i Hjørring Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kulturlandskaber