Stevnsfortet er en sikret døgninstitution for 12‑18‑årige med kriminalitetsproblemer.

Det er et socialt tilbud, som er et alternativ til arresthus eller fængsel, og de unge er typisk anbragt i varetægtssurrogat. Anbringelse kan besluttes af kommunen, retten eller politiet.

Institutionen, der drives af Region Sjælland, ligger i en tidligere søværnskaserne omgivet af et flere meter højt hegn og udstyret med tremmer for vinduerne. Der er ti pladser på institutionen, som også varetager undervisning af de anbragte. Samtidig er der et værksted og fritidsfaciliteter.

Stevnsfortet modtager hvert år omkring 70 unge, der i gennemsnit opholder sig på institutionen et par måneder.

Ved siden af Stevnsfortet og ligeledes i tidligere kasernebygninger har institutionen Kofoedsminde i perioder etableret sikrede afdelinger. Kofoedsminde er for kriminelle psykisk udviklingshæmmede over 18 år og drives også af Region Sjælland. Hovedafdelingen ligger i Rødbyhavn i Lolland Kommune og har i perioder været overbelastet.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Stevns Kommune

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg