Det centrale Islev, 2018. Islevbrovej er central for bylivet med Islev Torv, sportspladsen, Islev Skole og Islevbadet samt med underføringen ved Motorring 3. Boligmassen består af parcelhuse og rækkehuse, men ved fx Brunevang og Slotsherrens Have er der bygget lave etageblokke. På torvet Torbenhuse, øst for kortudsnittet, ligger en række serviceforretninger. Ved Bjerringbrovej ligger små og mellemstore virksomheder. Andelshaveforeningen Islev ligger centralt i kortudsnittet på både nord- og sydsiden af Slotsherrensvej.
.

Islev er en bydel i Rødovre. Islev ligger i Rødovre Kommunes nordlige del i området omkring Slotsherrensvej, Rødovrevej og Jyllingevej mod syd. Indbyggerne er registreret af Danmarks Statistik under byen Rødovre. Vestvolden, Motorring 3 og Slotsherrensvej deler bydelen i mindre områder, fx Tinderhøj og rækkehusene nord for Jyllingevej. Bycenteret ligger ved Islev Torv, mens erhvervsområdet findes på hver side af Islevdalvej. Nord for Harrestrup Å ligger et stort område med haveforeninger, og mod øst Viemoseparken.

Stednavnets betydning

Stednavnet Islev kendes tidligst fra en kilde dateret 1370‑80 i formen Estløwa. I en jordebog fra 1520 er formen Ytzløeff. Landsbyen Islev blev nedlagt omkring 1575, hvorefter lokaliteten omtaltes som Islev Mark/Islevmark, således markbogen 1682 Iißlefmarch og generalstabskortet fra 1914 Islevmark. Forleddet er formentlig identisk med en flertalsform af personbetegnelsen ester »person fra Estland, ester«. Efterleddet er substantivet gammeldansk lēv »arvegods«, og navnet betyder da »Estlændernes arvegods«.

Tinderhøj var en lille høj nordvest for Damhus Sø. Den er markeret på et generalstabskort fra 1854, hvor også navnet er noteret. Højen blev siden sløjfet i forbindelse med anlæggelsen af Københavns Landbefæstning. Efterleddet er substantivet høj, men det er uklart, hvad der indgår som forled. Måske er der tale om et ellers ukendt, sammensat marknavn i en reduceret form. Dette kunne være dannet af substantivet tinde »spids« og efterleddet substantivet ager »dyrket jord«. I så fald er navnet Tinderhøjs betydning »højen ved/på Tindeager«.

Mere om stednavnets betydning

Videre læsning

Læs mere om byer i Rødovre Kommune

Læs videre om

Læs videre om

Se alle artikler om Bydele og byområder