Både Islev og Tinderhøj er karakteriseret ved en blanding af mange forskellige typer af huse. I Islev er der mange små selvbyggerhuse fra 1930’erne, der har særprægede og originale udformninger uden egentlige stiltræk. Flere af disse huse er oprindelig bygget som sommer- og kolonihavehuse og er senere blevet konverteret til villaer/parcelhuse. Islevbro Vandværk fra 1923, tegnet af Andreas Fussing, er opført i nyklassicistisk stil og fremtræder som en af områdets mest distinkte bygninger. Størstedelen af husene i Tinderhøj er række- og kædehuse opført efter 2. Verdenskrig.

Den største bebyggelse er Islevvænge, en almen boligbebyggelse opført i 1952.

Videre læsning

Læs mere om Islev

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur