En række store villaer ligger på kystklinten ud til Roskilde Fjord. Inde i byen ligger lave og arkitektonisk uanseelige gadehuse langs Hovedgaden. Mod nordvest slutter byen ved slottet, der ligger omgivet af en rødkalket avlsbygning og kavalerfløjen, opført i 1867. I den tidligere Jægerspris Slotskro, der er opført i nationalromantisk stil, ligger i dag Slotsparkens Friskole, og ved siden af ligger en karakteristisk rejselade, som i dag huser Kulturhuset Rejsestalden.

Gerlevparken syd for Jægerspris på ca. 10 ha omfatter Den Danske Træsamling, samlingen af fire generationer af Poulsen Roser samt Valdemar Petersens rosenhave, anlagt 1984‑85 efter plan af Agnete Muusfeldt og Inger Ravn.

Videre læsning

Læs mere om Jægerspris

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur