Landets største transformerstation, jævnstrømsstationen i Foulum, leverer strøm til bl.a. forskningsinstitutionerne i Foulum og Apples datacenter. Bagerst i billedet ses den store sandfarvede hal, opført i 2013, hvorfra energi fra danske vindmøller kan eksporteres til udlandet, og energi fra udlandet, bl.a. norsk vandenergi, kan lagres og fødes ind i det danske elnet.
.

Otte kilometer øst for Viborg, ved landsbyen Foulum i Tjele Sogn, ligger Danmarks største transformerstation. Den blev taget i drift i 1976 i forbindelse med etableringen af Skagerrakforbindelsen, et ca. 140 km langt søkabel mellem Kristiansand i Norge og Bulbjerg i Jammerbugten. Et ca. 90 km jordkabel forbinder Bulbjerg med Tjele. Forbindelsen betød, at de jyske og fynske elforbrugere fik adgang til den billige norske vandkraft. Ved lange søkabler bliver man nødt til at anvende jævnstrøm for at undgå energitab. Derfor etableredes store anlæg i begge ender af kablet, der kunne omforme vekselstrøm til jævnstrøm og omvendt.

I mange år var den danske import gennem kablet noget større end eksporten, men i perioder med hård frost eller ringe nedbør i Norge eller overskudsproduktion på jysk-fynske kraftværker løb strømmen modsat. Fra omkring 1990 blev en stadig større del af den danske strøm produceret på vindmøller. Den fluktuerende elproduktion fra de mange nye og større vindmøller gjorde, at der til tider var overskud af strøm i Danmark og til tider underskud i forhold til elforbruget. Det øgede behovet for udveksling af strøm mellem Danmark og Norge, og en ny udvidelse af kabelforbindelsen blev i 2015 taget i brug. Samtidig med denne udbygning blev det jyske højspændingsnet forstærket. Det betød nye store transformere i Tjele og nye stærke højspændingsforbindelser herfra mod vest og mod syd til Kassø i Sønderjylland.

Samme år blev det også offentliggjort, at Apple ville bygge et af verdens største datacentre lige ved siden af transformerstationen. Placeringen skyldtes den store sikkerhed for forsyning til datacenteret, som har et meget stort forbrug af elektricitet.

Også Facebook og Google har planer om at opføre store datacentre i Danmark. Skal de dækkes af vedvarende energi, vil det kræve betydelige investeringer i vindmøller mv.

Anlægget i Tjele ligger under det statslige Energinet, der bl.a. driver og ejer hele det danske eltransmissionsnet.

Videre læsning

Læs mere om transport, forsyning samt bygge og anlæg i Viborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked