Befolkningsudviklingen i Jelling. 1921‑2019.
.
Det centrale Jelling, 2020. Den ældste del af byen ligger nord for jernbanen. Bymidten, der er anlagt efter årtusindskiftet, ses ved Byens Hus og Gorms Torv, og øst herfor ligger vikingetidens monumenter. Sporene efter områdets palisadeværk er markeret med hvide betonpæle i hele områdets udstrækning og kan følges til fods. Jelling Seminarium er en del af uddannelsesområdet UCL på Stationsvej. Det tidligere mejeri er nu indkøbscenter og boliger og hedder Runecentret, mens stationsbygningen er revet ned og erstattet af et posthus, der nu i stedet rummer pizzeria, genbrugsbutik og solcenter. Fårup Sø, golfbanen og Jelling Skov ligger syd for banen sammen med de nyeste boligkvarterer.
.
Befolkning og areal i Vejle Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2019).
.

Jelling har en befolkning på 3.479 og et areal på 2,8 km2. Byen ligger på et moræneplateau, der blev dannet under sidste istid, og områdets højdepunkter, Thyras Høj og Gorms Høj på hhv. 119 og 118 m.o.h., ligger nord for byens centrum. I Grejs Ådal syd for Jelling ligger den 11 m dybe Fårup Sø med fiske- og bademuligheder. Fra Jelling er der i luftlinje ca. 9 km til Vejle. Jelling er stationsby mellem Vejle og Herning.

Jelling er en turistby, en uddannelsesby og en boligby. I bymidten ligger Byens Hus fra 2010 med bibliotek, biograf og værksteder, Gorms Torv med bl.a. apotek, café og sparekasser samt monumentområdet med Jellingstenene, der er på UNESCOs verdensarvsliste, samt oplevelsescenteret Kongernes Jelling. Dagligvarer kan købes i supermarkeder på Mølvangvej og ved byens udkørsel på Vejlevej.

Indtil midten af 1950’erne lå byen med stationsbyhuse nord for jernbanen, og vejen, der forbandt Jelling med Vejle, snoede sig gennem byen syd om Gorms Høj og via hovedvejen mod Give. Byudviklingen var domineret af enfamilieshuse, mens byhusene omgav de to gravhøje mod vest, syd og delvis mod øst. En kraftig forandring af området omkring Gorms Høj har dog ændret bybilledet betragteligt, men langs Stationsvej i den østlige del af byen kan man stadig se en række stationsbyhuse.

Vejen Mangehøje er ført i en bue nord om byen, og området mellem vejen og monumentområdet skal friholdes for bebyggelse. I 1960’erne blev et parcelhuskvarter opført vest for Kollegievej, hvor gården Rosenvold tidligere havde ligget. Herefter er byudvidelsen foregået syd og øst for banelegemet, der kan krydses ved Fårupvej og Skovgade. Bebyggelsen består af parcelhuse og rækkehuse og har nær adgang til naturområderne ved golfbanen, Jelling Skov og Fårup Sø. Blandt de nyeste boligkvarterer kan nævnes klyngebebyggelsen Haverne, et præmieret arkitekttegnet byggeri fra 2009. Jelling Sognehus, Gormsgade 19, er indpasset i facaderækken, og den brune tegl er anvendt til både tag og facade, så bygningen fremstår som en helhed. Huset er opført i 2016 og tegnet af CUBO Arkitekter.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Jelling er fra *ca. 1185, hvor formerne Ialang, Jaling og Jelling optræder. I senere belæg findes former som den latinske akkusativ Ialungam (*ca. 1200), Jalinge (*1231) og Jæling (1323). Navnet er sandsynligvis sammensat af et adjektiv svarende til gammeldansk *jal, som betyder »gul«, og endelsen -ung, som angiver, at der er tale om et sted eller område. Navnet sigter således til et gulfarvet sted, sandsynligvis sigtende til en karakteristisk jordbund eller bevoksning – eller eventuelt til vandets farve i et nærliggende vanddrag.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Vejle Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer