Jelling Kirkegård består af to dele, beliggende nord og syd for Thyras Høj, som de begge åbner sig mod. Landskabsarkitekterne Møller og Fauerskov har fra 2013 arbejdet med en bevaringsplan for Sydkirkegården og en omlægning af Nordkirkegården. På Sydkirkegården, med kirken, bevares det historiske og karakterfulde grønne helhedspræg med en tæt gravstedsstruktur. Nordkirkegården omlægges til en grøn parkkirkegård med parallelle rækker af gravsteder i græs. Den afgrænses indadtil af et nyt stendige og udadtil af en græsskråning i pagt med monumentområdet.

Videre læsning

Læs mere om Kirkegårde i Vejle Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde