Jens Bangs pragtfulde stenhus ligger på Østerågade. Inden påfyldningen af Østerå lagde mindre handelsskibe og pramme til ud for stenhuset for at læsse deres varer af. I stenhusets kerne er der bevaret rester af et middelalderligt stenhus, og til bygningskomplekset hørte der tidligere en søndre fløj, delvis i grundmur, hvoraf et hvælvet rum endnu er bevaret.
.
Aalborgstuen. Den fornemme panelstue var oprindelig indrettet som en repræsentativ forstue i Niels Christensens købmandsgård fra 1602.
.
Billedsten med barok vrængmaske, som var et hyppigt benyttet dekorationselement i 1600-tallet. Maskestenen er placeret som slutsten i bueslag over vinduet på sydgavlen af Jens Bangs Stenhus.
.

Et af Nordeuropas mest fornemme borgerhuse fra renæssancen er Jens Bangs Stenhus, Østerågade 9, Aalborg. Storkøbmanden Jens Bang påbegyndte opførelsen af huset i sommeren 1623, og allerede i 1624 stod det i fuld højde. Det var i nederlandsk renæssancestil med rig anvendelse af sandstensornamenter, hvoraf nogle er tidlige eksempler på bruskbarok. Trods den korte byggetid er der stor stilforskel på bygningens nederste del, hvor renæssancens krav om symmetri ikke er blevet respekteret, og bygningens øvre del, hvor især de to hovedgavle og de tre kvistgavle er komponeret med stor virtuositet, som gør dem til nogle af de smukkeste renæssancegavle i landet. Flere af husets stilelementer kendes i øvrigt ikke fra andre danske bygninger, men kan findes i Nederlandene. Beboelsen fandtes hovedsagelig på 2. etage, hvortil der var adgang via et rundt trappehus, som stod ude på gaden. Resten af bygningen var indrettet til handelsformål. I nederste etage var pakrum, hvortil der var adgang fra kajgaden langs Østerå ad fire ens rundbuede døre, og varerne til de øvre etager måtte hejses op. I 1670’erne blev huset nyindrettet af hensyn til det apotek, der siden 1666 havde været her. Ved den lejlighed blev Jens Bangs trappe nedrevet, og indgangen med portal flyttet til sin nuværende plads. På den tidligere trappes sted blev der ud for 2. etage opsat en ottekantet karnap, som stadig er bevaret som den nuværende karnaps øverste del. Hele huset blev gennemgribende istandsat ved en række restaureringer i perioden 1916‑33, hvorved en stor del af sandstensudsmykningerne blev udskiftet. Endvidere blev sydgavlen, der havde mistet sine yderste kanter og den øverste spids, rekonstrueret. Ved en ny restaurering 1993‑94 blev alle gavlene nedtaget og genopført af nye materialer. Et hvælvet rum, som i dag anvendes som vinstue, fremtræder som en kælder, men er i virkeligheden bygget 1917‑18 under gårdspladsen bag ved huset.

Jens Bang var tilflytter fra Horsens. Hans slægt havde været købmænd og borgmestre i Horsens, men Jens Bang valgte i 1590’erne at flytte til Aalborg. Hans ægteskab med en lokal borgmesterdatter blev begyndelsen på et aktivt og indbringende liv som storkøbmand med egne handelsskibe samt kontakter og handelsforbindelser til Vesteuropa, Middelhavet og Østersøområdet. Jens Bang eksporterede korn og levende stude til tyske og nederlandske byer. Han handlede også med hør, hamp, klæde, tømmer, salt og vin. I 1639 blev hans formue opgjort til ca. 42.000 rigsdaler.

Skibsforlis og en svigtende kundekreds resulterede i 1640’erne i, at Jens Bang fik vanskeligt ved at betale sine regninger. Både forretningen og købmandens helbred skrantede, og da Jens Bang døde, var han på fallittens rand.

Da stenhuset i 1671 blev købt af apoteker Johannes Frederik Friedenreich, fik det en helt ny funktion. Apoteket blev navngivet Svaneapoteket, og helt frem til 2013 havde apoteket til huse her.

Videre læsning

Læs mere om Aalborgs arkitektur

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur

Eksterne links