Jernved Kirke
.

Jernved Kirke, der er viet til Sankt Nikolaj, stammer fra den tidlige middelalder, og den regnes for en af Ribeegnens fornemmeste tufstenskirker. Granit er blevet brugt til dekorative detaljer. Apsis, kor og skib dateres til ca. 1175, i sidste halvdel af 1200-tallet rejstes tårnet, og i sidste halvdel af 1400-tallet blev der tilføjet et våbenhus. Apsis og kor blev dog fornyet i 1866.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Esbjerg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Kirker