Befolkningsudviklingen i Jersie 1970‑2021. Byen var 1981‑98 opført under hovedstadsområdet.
.
Jersie Station i Jersie Strand. Mens Solrød Strand Station med S-tog til København åbnede allerede i 1979, åbnede Jersie Station først fire år senere i 1983
.
Befolkning og areal i Solrød Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2021). Havdrup*: En ganske lille del ligger i Roskilde Kommune, resten i Solrød Kommune. Lille Skensved**: En lille del ligger i Solrød Kommune, resten i Køge Kommune. Denne del i Solrød kaldtes også tidligere Navrbjerg, men er nu vokset sammen med Lille Skensved.
.

Jersie har en befolkning på 510 og et areal på 0,4 km2. Byen ligger ved Yderholmvej i et morænelandskab, vest for Køge Bugt Motorvejen. Fra Jersie er der 4 km til Solrød Strand. Den ældste bebyggelse er centreret om den højtliggende kirke og består af en blanding af gårde og huse, suppleret med nyere rødstenshuse. I 1900-tallet blev bebyggelsen udvidet syd for Søndre Byvej og mod øst langs Møllebakken. Senest er der i 1980’erne anlagt et parcelhus- og rækkehuskvarter omkring Højdevej og Majengen med udsigt over det åbne land. Jersie Hallen ligger på Åsvej øst for byen.

Stednavnets betydning

Det ældste belæg på stednavnet Jersie er Iærphøhæ. Formen forekommer i et dokument, som er fra enten 1280 eller 1284. Samme dokument bærer de to påskrifter Iarpsh og Jarphøw. Formerne Iersiæ og Iersyæ findes i en kilde dateret *1321‑23 (afskrift 1370‑80). Yngre belæg er fx 1454 Jærsighe, 1504 Jersyæ, og matriklen 1688 har formen Jersie. Forleddet er antagelig et mandsnavn, gammeldansk *Iarp, som bl.a. kendes fra (svenske) runesten. Det fremgår af den ældste form, at efterleddet er en flertalsform af substantivet høj. Udviklingen til -i(e) ses i enkelte sjællandske stednavne, fx Aversi og i flere skånske, fx Oxie og Fosie. Navnets betydning er »Iarps (grav)høje«.

Mere om stednavne i kommune

Jersie, 2020. Byens gårde og ældste huse ligger rundt om kirken i et linseformet gadenet langs Nordre og Søndre Byvej. Syd for den gamle bydel ses det nyere boligområde vest for Yderholmvej, der forbinder byen med Solrød mod nord. På kortudsnittet ses kirken, forsamlingshuset, Jersie Privatskole og udflytterbørnehaverne Kernehuset, Nordtoftegaard og Guldberg-Hudegården.

.

Videre læsning

Læs mere om byer i Solrød Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer