På Kattegatkysten, mellem Napstjært og Bratten, ligger den ca. 6 km lange Jerup Strand. Bag stranden og klitterne mødes man af et vidstrakt strandengslandskab med loer, vandhuller og lagunesøer.

Der er fundet over 150 plantearter i området. De omfatter sjældenheder som slangetunge, loppestar, strandkvan og fire arter af orkideer, herunder Danmarks nordligste bestand af majgøgeurt. Desuden er Jerup Strand et vigtigt yngle- og rasteområde for bl.a. ederfugl, strandskade, stor præstekrave, strandhjejle, sandløber, alm. ryle, islandsk ryle og dværgterne. Den sjældne kærløber ses jævnligt i slutningen af maj og igen i juli-august, mens odinshane ses mere sjældent i sensommermånederne.

Jerup Strand er ikke fredet, men en lille del af området indgår i habitatområdet Hirsholmene, havet vest herfor og Elling Ås udløb.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Frederikshavn Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster