Jetsmark Kirke.
.
Sædeunderet fra Jetsmark Kirke. Bonden høster, mens Herodes’ soldater spørger, om nogen har passeret. Hertil svarer den høstende bonde, i overensstemmelse med sandheden, at en familie passerede, da de såede kornet. Hvad han ikke fortalte, var, at kornet var modnet på én dag. Kalkmalerierne er dateret af en latinsk inskription, der i oversættelse lyder: »… blev fuldført i den ærværdige hr. Niels Larsens tid det herrens år 1474, på … dag«.
.

Den forholdsvis store Jetsmark Kirke stammer fra tidlig middelalder og er opført i kvadersten. Omkring 1450, da befolkningskrisen efter den sorte død var overstået, blev der tilføjet tårn og våbenhus til kirkebygningen. Samtidig blev det flade kirkeloft erstattet af hvælvinger.

Jetsmark Kirke blev i senmiddelalderen udsmykket med kalkmalerier på alle vægge og hvælv, selv i våbenhuset. Malerierne, hvoraf nogle ved en indskrift er dateret til 1474, er af stor kunstnerisk og kulturhistorisk betydning. På korets østvæg over alteret er dekorationerne tilpasset et indbygget monstransskab til opbevaring af oblater. Denne løsning afviger markant fra de fleste af samtidens korpartier, der var domineret af store fløjaltertavler.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Jammerbugt Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Kirker

Eksterne links