Jonstrup Voldsted, eller Bedstemoderholm, ligger ved Søndersø mellem Værløse og Jonstrup. Det består af en aflang firkantet vold, der tidligere ifølge en beretning fra 1889 var dobbelt så bred. Midt i volden er fundet en firkantet brolægning, der måske kan tolkes som bunden af en kælder fra et middelalderligt stenhus. Der er endvidere fundet brokker af munkesten og tagsten.

Vandstanden i Søndersø var i middelalderen ca. 1 m højere end i dag, så borgen har oprindelig ligget ud til søen. Gennem tiden er voldstedet blevet voldsomt skadet, både ved opdyrkning og ved udvidelsen af Flyvestation Værløse i 1950’erne.

Der vides meget lidt om borgens historie. Muligvis er det Jon Jonsen Litle, der opførte borgen mod slutningen af 1200-tallet. Han hørte til landets førende mænd og ejede meget jord i området.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Furesø Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder