Jonstrup Voldsted

Jonstrup Voldsted, eller Bedstemoderholm, ligger ved Søndersø mellem Værløse og Jonstrup. Det består af en aflang firkantet vold, der tidligere ifølge en beretning fra 1889 var dobbelt så bred. Midt i volden er fundet en firkantet brolægning, der måske kan tolkes som bunden af en kælder fra et middelalderligt stenhus. Der er endvidere fundet brokker af munkesten og tagsten.

Vandstanden i Søndersø var i middelalderen ca. 1 m højere end i dag, så borgen har oprindelig ligget ud til søen. Gennem tiden er voldstedet blevet voldsomt skadet, både ved opdyrkning og ved udvidelsen af Flyvestation Værløse i 1950’erne.

Der vides meget lidt om borgens historie. Muligvis er det Jon Jonsen Litle, der opførte borgen mod slutningen af 1200-tallet. Han hørte til landets førende mænd og ejede meget jord i området.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Furesø Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder