Juelsminde Kirke fra 1911‑12 er tegnet i historicistisk stil af Johannes Magdahl Nielsen.
.

Juelsminde er med sin befolkning på 4.023 og areal på 4 km2 Hedensted Kommunes næststørste by. Den ligger på kanten af et bølget og leret morænelandskab fra sidste istid, der nordvest for byen når 110 m.o.h. ved Troldemose Bakke. Kyststrækningen er et marint forland dannet siden stenalderen, og de fine badestrande ved bl.a. Sandbjerg Vig, Storstranden og Grønbjerggård Strand er yndede turistmål. Ved Juelsmindehalvøen mødes Kattegat og Lillebælt ud for Bjørnsknude. På den nordvendte kyststrækning er anlagt en havn med fire bassiner: den gamle fiskerihavn, den nyeste østhavn og to marinaer.

Der er ca. 30 km til Vejle og 19 km til Horsens. Byen er vokset sammen med Klakring, og det bebyggede areal har udvidet sig mod strandene og i nye kvarterer syd for Vejlevej. Handelslivet er koncentreret i Odelsgade, mens der også er indkøbsmuligheder i krydset Strandhusevej/Rousthøjs Allé. Omkring havnen og i Juelsgade ligger flere spisesteder, der især er velbesøgte i turistsæsonen.

Bebyggelsen er meget varieret med sommerhuse i de kystnære områder, etagebebyggelser fra årene efter 2. Verdenskrig og 1960’erne på Strandvejen og Petersmindevej, fireetagersblokke med havudsigt ved Kystvej, toetagershuse fra 1950’erne ved Strandhusevej, ældreboliger og plejehjem på Rousthøjs Allé fra midten af 1960’erne og etplanshuse fra 1980’erne ved Kejsdalen og Rousthøjsparken. Heraf er en del almennyttige boliger. Nordvest for byen ligger en golfbane omkring Bolbroholtvej og langs Vejlevej byens erhvervsområde.

Den lavtliggende kystby er udpeget som et af de ti områder i Danmark, hvor der er særlig høj risiko for omfattende skader ved ekstreme oversvømmelser.

Betydning af bynavnet Juelsminde

Den ældst kendte kilde til navnet Juelsminde er fra 1817, hvor formen Juels Minde optræder. I senere belæg findes former som Juelsminde Færgegaard (1859) og Juelsminde (1926). Den oprindelige navnebærer er færgegården, som blev grundlagt i 1813 af Niels Juel Reedtz. Navnet er sammensat med hans ene slægtsnavn Juel og substantivet minde, som betyder »god erindring, eftermæle«. Navnet sigter således til at mindes færgegårdens grundlægger.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Hedensted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer