Omkring havnen findes en række bygninger fra tiden, hvor byen voksede frem som havneby, bl.a. en funktionærbolig i historicistisk stil, lokomotivhuset og remisen fra 1884 samt Landbohjemmet fra år 1900. I området ligger også posthuset opført i 1921 som en høj, smal bygning med stejlt saddeltag, tegnet af kgl. Bygningsinspektør Vilhelm Petersen.

Langs nordkysten er en række boligbebyggelser blevet opført, bl.a. Færgehusene fra årene 2005‑11 tegnet af Ginneruparkitekter A/S.

Ved byens sydkyst ligger boligkomplekset Solsiden med eksklusive lejligheder opført på grunden for det nedrevne kystsanatorium, hvis majestætiske overlægebolig og sygeplejebolig er bevaret. I 1936 blev Bjørnsknude udstykket til sommerhuse, og siden er sommerhusbebyggelsen vokset sammen med det gamle fiskerleje Strandhuse. I området findes flere gamle sommerhuse og nyere arkitekttegnede huse tegnet af bl.a. Bjarne Hammer.

Vest for bymidten ligger kirken, præstegården og Skovridergaarden fra perioden 1910‑20, tegnet af kgl. bygningsinspektør Johannes Magdahl Nielsen på bestilling af godsejer Schou. I området ligger også skovfogedboligen Søkjær fra 1850, forskolen med gymnastiksal fra 1908 og Lille Søkjær fra 1922.

Videre læsning

Læs mere om Juelsminde

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur