Nordvest for Jægerspris Slot lå jættestuen Monses Høj, eller Væverhøj. Arveprins Frederik lod den i 1776 udgrave som en af de første arkæologiske undersøgelser i Danmark. Han besluttede samtidig, at den skulle istandsættes til glæde for alle, der elskede fædrelandets oldsager; samtidig skulle den være et mindesmærke over hans mor, dronning Juliane Marie. Billedhuggeren Johannes Wiedewelt fik betroet opgaven at lave udkast til, hvorledes højen kunne give »Eftertiden Erindring om nationale Ting«. Over indgangen til selve jættestuen blev der anbragt en tavle med en hyldest til Juliane Marie. Hele højen blev omgivet af lindetræer, indhegnet af et stakit og anlagt med to terrasser. På den nederste terrasse blev der rejst syv stenstøtter i norsk marmor med navne på »fordums hedenske Konger« såsom Gorm den Gamle og Harald Hårfager. På den øverste terrasse blev der lavet siddepladser, hvorfra man kunne nyde synet af mindestøtterne. Her anbragtes i 1782 en nyfundet norsk runesten, der blev placeret på et antikt fodstykke, hvor den skulle indgå i en fortælling om dobbeltmonarkiet Danmark-Norge.

Julianehøj nordvest for Jægerspris Slot. Bemærk højens aftrappede karakter, der skyldes Johannes Wiedewelts omdannelse af jættestuen til mindesmærke. Indgangen til jættestuens bevarede kammer ses tillige i billedet.

.

Videre læsning

Læs mere om kunst i det offentlige rum i Frederikssund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker