Jungetgård ligger i et fladt terræn ud til Limfjorden i det nordlige Salling. Herregården var i middelalderen ejet af slægten Skeel og blev i midten af 1500-tallet flyttet til sin nuværende placering lidt nordøst for landsbyen Junget. I 1609 blev Albert Skeel henrettet for et drab begået i forbindelse med et retsmøde. Jungetgård gik til hans tre døtre, som i 1620’erne solgte gården videre.

Hovedbygningens to eksisterende fløje er opført af Herman Skeel omkring 1548 i sengotisk stil med kamtakkede gavle og står på et voldsted omgivet af vandgrave til tre sider. Bygningerne var oprindelig del af et lukket anlæg med spærremure med skyttegange og portgennemkørsel mod nord og vest. Mens de udvendige facader opførtes i grundmur, blev gårdsiden sat i bindingsværk.

I 1909 blev Jungetgård udstykket af et konsortium, hvorefter gården fortsatte som bedrift med et stærkt reduceret jordtilliggende. Gården omfatter ca. 70 hektar ager (2018). I landsbyen ligger Junget Kirke, som bl.a. indeholder en prædikestol fra 1595, der er opstillet af Albert Skeel og Anne Kaas.

Videre læsning

Læs mere om voldsteder og herregårde i Skive Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder