Befolkning og areal i Holbæk Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2020).
.
Befolkningsudviklingen i Jyderup 1921-2020.
.
Jyderup Station på Skarridsøgade er fra 1874 og betjener Nordvestbanen mellem Roskilde og Kalundborg. På den anden side af gaden og de tilstødende veje ligger Jyderups handelsområde, heriblandt Jyderup Stationscenter.
.

Jyderup har en befolkning på 4.338 og et areal på 2,9 km2. Byen ligger tæt på rekreative områder ved Skarresø omgivet af flere skovområder. Terrænet er et bakket morænelandskab, der vest for byen når en højde af 87 m.o.h. ved randmorænen Bjergsted Bakke.

Byen består af den gamle kirkelandsby og stationsbyen. De to bydele er forbundet af Holbækvej og voksede sammen i årene 1950‑55, men da Skovvejen i 1974 blev anlagt med brede tilkørsler, blev denne en trafikal barriere, der splitter området. Skarridsøgade blev den nye hovedgade med bebyggelse i 2‑3 etager. Her er byens handelsliv koncentreret.

De største erhvervsområder er Industriparken i trekanten mellem banen, Holbækvej og Skovvejen og området ved Bødkervej, hvor Cementvejen krydser Skovvejen.

Det centrale Jyderup, 2020. Skarridsøgade er byens hovedgade med Jyderup Stationscenter, enkelte specialforretninger og et supermarked ved jernbaneoverskæringen. Nord og syd for Skovvejen ligger supermarkeder, kirken, Jyderup Skole og Jyderup Hallen og ved Stokkebjerg Skov stadion og svømmehal. Logistikvirksomheden Frode Laursen har til huse både i Industriparken og ved Bødkervej i det nyeste industriområde. Ved Søbæksparken syd for kortudsnittet ligger det åbne Jyderup Statsfængsel i en ombygget tidligere fabriksbygning.

.

Stednavnets betydning

Stednavnet Jyderup er tidligst nævnt i en kilde dateret til perioden *1321‑23 (afskrift 1370‑80) i formen Iudorp. I et dokument fra 1429 er formen Jwdurpæ, i et fra 1465 findes formen Jødrop, og i et fra 1551 er formen Juderup. I matriklen 1688 er formen Jyderup. Forleddet er ental eller flertal af indbyggerbetegnelsen jyde. Efterleddet er substantivet torp, der betyder »udflytterbebyggelse«. Navnets betydning er »jydens (eller jydernes) udflytterbebyggelse«.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Holbæk Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer