Et blik ind i Hagbarth Søvndahl Petersens velassorterede boghandel i Jyderup, som han etablerede i 1907. Allerede i 1892 åbnede en boghandel i Jyderup. Sikkert af hensyn til fotograferingen optræder hans hustru, Elisabeth, og formodentlig deres søn som interesserede kunder. Senere flyttede forretningen til Skarridsøgade 41. Efter Hagbarth Søvndahl Petersens død i 1942 videreførte hans søn Preben Søvndahl Petersen forretningen. Foto fra ca. 1912.
.

Jyderup var oprindelig en landsby med kirke fra middelalderen. Her voksede efterhånden et samfund op med gårde og mindre erhvervsvirksomheder. I 1874 kom Nordvestbanen, jernbanen Roskilde-Kalundborg, til området, og en station anlagdes vest for kirkebyen. Nær stationen opførtes Hotel Skarridsø.

De følgende år blev der på begge sider af jernbanen bygget ejendomme til beboelse, detailhandel og mindre erhvervsaktiviteter, og indbyggertallet i stationsbyen oversteg efterhånden antallet i kirkebyen.

I perioden 1900‑20 var det primært i stationsbyen, at udviklingen foregik. Kirkebyen fik ganske vist i 1910 den nye kommuneskole, og kramboden, som blev etableret i 1816, udviklede sig til en større købmandsgård med eget bryggeri. Men i stationsbyen blomstrede handelslivet, og flere større virksomheder kom til, bl.a. De danske Sprængstoffabrikker, der etablerede sig i 1917, og Jyderup Margarinefabrik, som blev grundlagt i 1924. Derudover blev vejnettet udbygget.

Samtidig tiltrak Skarresø og skovene omkring mange turister til Jyderup. Det skyldtes ikke mindst hotelejeren, som markedsførte det nu stærkt udbyggede hotel i turistbrochurer, der også nåede hovedstaden. Indbyggertallet lå i 1921 på 1.043, og det var mere end fordoblet i 1950, hvor det var 2.174.

Fra begyndelsen af 1950’erne voksede Jyderup Kirkeby og Jyderup Stationsby sammen. I 1950’erne var der omkring 50 detailbutikker i Jyderup, og flere større erhvervsvirksomheder gav arbejde. Det ændrede sig efter 1970. Jyderups kulturelle centrum, hotellet, der var blevet solgt i 1969, blev indrettet som privat plejehjem, og flere supermarkeder etablerede sig og udkonkurrerede en stor del af detailhandelen. Den firesporede motortrafikvej Skovvejen var blevet anlagt som en kile mellem de to bydele og gav mulighed for større trafikal mobilitet i øst-vest-gående retning. Dette medførte mange tilflyttere med arbejde uden for kommunen. I 1970 lå indbyggertallet på 2.901, og dette tal var i 2006 vokset til 3.922.

Efter 1970 blev flere boligkvarterer udbygget, og nye etableret. Det gav arbejde til mindre erhvervsdrivende. Samtidig måtte flere større virksomheder dreje nøglen om, og bygningerne blev herefter indrettet til andre formål. Således blev den tidligere sprængstoffabrik ombygget til et åbent fængsel, der blev etableret i 1988. I perioden 1970‑2006 var Jyderup administrativt center i Tornved Kommune.

Videre læsning

Læs mere om Jyderup

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie