Fra Bygaden i Jyllinge løber smalle stræder ned ad kystskrænten mod Roskilde Fjord. Her ligger de gamle fiskerhuse.
.
Befolkningsudviklingen i Jyllinge 1930‑2021.
.
Befolkning og areal i Roskilde Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2021). *En meget lille del af Havdrup ligger i Roskilde Kommune, resten af byen hører til Solrød Kommune.
.

Jyllinge har en befolkning på 10.287 og et areal på 5,4 km2. Byen ligger langs Roskilde Fjord vest for Frederiksborgvej og er delt i to. Den gamle fiskeriby og landsby ligger på en littorinaskrænt i 10 m’s højde, adskilt fra fjorden ved en smal bræmme af hævet havbund. Terrænet i Jyllinges nordlige del syd for Værebro Ås udløb er derimod lavtliggende med et område, der gentagne gange har været ramt af oversvømmelser af storme fra nordvest. Fra Jyllinge er der ca. 13 km mod syd til Roskilde og ca. 6 km mod nordøst til Stenløse, hvorfra der er adgang til S-togsnettet.

I landsbyen havde der ligget en række firlængede gårde på en linje parallelt med kysten. Denne struktur kan stadig anes i bebyggelsen. På kystskrænten ligger den tætte bebyggelse af stråtækte små fiskerhuse, hvor de fleste huse formodentlig er fra 1800-tallet. Byens befolkningsvækst begyndte i 1960’erne, hvor byen udviklede sig til pendlerby med nye kvarterer domineret af parcelhuse nord for Møllevej og øst og syd for Bygaden. Den nordlige del af Jyllinge var oprindelig sommerhusområdet Jyllinge Nordmark, men er nu en blanding af sommerhuse og helårsbebyggelser. Hovedparten af Jyllinges butiksliv er koncentreret i Jyllinge Centret, der rummer flere supermarkeder, specialforretninger og caféer, mens man i Jyllinges nordlige del kan købe dagligvarer på Bromarken, hvor et nyt kvarter er under opbygning.

Foruden fiskerihavnen har byen to lystbådehavne, i nord ved Nordmark og i syd ved Strandpromenaden.

Stednavnets betydning

Stednavnet Jyllinge er nævnt første gang *1171 (afskrift ca. 1450) i formen Iuleghe. Den ældste originalform er 1250 Iulike. Yngre former er fx 1376 Iulege og 1546 Julle og 1560 Jøllinge. Matriklen 1688 har formen Jyllinge. Identifikationen af forleddet er vanskelig. Muligvis indgår et farveadjektiv med betydningen gul/brun, som ikke er overleveret i nordisk undtagen i stednavne. I så fald må ordet knyttes til et ældre stednavn gammeldansk *Iula eller *Iuli, der sekundært indgår som forled i Jyllinge. Hvilken lokalitet dette stednavn refererer til, kan ikke siges med sikkerhed, måske øen Lilleø eller en del af selve fjorden. Efterleddet er kollektivbetegnelsen gammeldansk ēki »egebevoksning«. Navnets betydning er »egebevoksningen ved øen *Iula/ved fjorddelen? *Iuli«.

Mere om stednavne i kommune

Det centrale Jyllinge, 2020. Jyllinge Centret er byens vigtigste handelsområde. Kirken og fiskerihavnen lå centralt i det ældre Jyllinge, da byen var afgrænset mod nord af Møllevej, og bebyggelsen strakte sig langs Bygaden og Langløbet. De ældre og nyere huse, hvoraf de højestliggende har udsigt over fjorden med Lilleø og Langholm, er nu omsluttet af parcel- og rækkehuse. Biblioteket og borgerservice holder til i Bygaden tæt på Jyllingehallerne, der er nybyggede efter en brand i 2014 og nu rummer et idræts-, motionsog svømmecenter med klub- og selskabslokaler. Nord for kortudsnittet ligger Hellig Kors Kirke med udsigt over fjorden.

.

Videre læsning

Læs mere om byer i Roskilde Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer