Det røde sømærke Æ Kåver (Kåveren).
.

Det røde sømærke Æ Kåver (Kåveren) knejser 18 m over havets overflade og skaber kontrast til det vindblæste klitlandskab på Kåverbjerget syd for Sønderho. Det blev oprindelig opstillet i 1624 og pejlede søfarende ad sejlløbene ind til Sønderho. Æ Kåver væltede i en efterårsstorm i 1935, men blev genrejst i 2011. Det nye sømærke er efter gamle tegninger rekonstrueret af Torben Mahler – Tegnestue PAR i Esbjerg og bygget af tømrer- og snedkermestre fra Fanø.

Videre læsning

Læs også om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Fanø Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker