Cirka 1 km vest for herregården Åkær ligger det mindre Kærsgård Voldsted. Det består af en ca. 3 m høj, kunstigt opbygget kvadratisk banke, der omgives af en ca. 10 m bred, tidligere vandfyldt voldgrav og en lav vold. I øst, hvor volden mangler, har en bro forbundet banken med en lavere flade, som formentlig rummede borgens økonomibygninger. Udgravninger i 1940’erne har afsløret, at tårnbankens oprindelige træbyggede tårn siden blev afløst af et tårn bygget på en 6 × 6 m stor stensyld. Udgravningerne viste desuden, at det yngste tårn sandsynligvis nedbrændte i forbindelse med kamphandlinger i 1330’erne. I 1331 nævnes i skriftlige kilder netop den tidligst kendte ejer af Kærsgård, ridder Laurits Trugotsen, der senere overdrog stedet til en anden ridder, Marquard Rostrup. Begge må regnes for holstenervenlige, og borgen har derfor formentlig spillet en rolle i kampene mellem de holstenske panthavere og danske oprørere.

Videre læsning

Læs mere om herregårde og voldsteder i Odder Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder