Den nyklassicistiske trapezformede bygning, Københavns Politigård, blev tegnet af Hack Kampmann, Hans Jørgen Kampmann, Holger Jacobsen og Aage Rafn og opført i årene 1918-24. Her ses to uniformerede betjente i bygningens atriumgård.
.

Københavns Politi er landets største politikreds målt på antal borgere og sager; den dækker Frederiksberg, Tårnby, Dragør og Københavns Kommuner og dermed et område med over 775.000 indbyggere. Som central politikreds varetager den samtidig en række særlig indsatstunge opgaver inden for sikkerhed, overvågning og efterforskning af kriminalitet.

Politikredsen havde i 2019 omkring 3.400 ansatte, hvoraf ca. 2.400 var polititjenestemænd.

Hovedkvarteret befinder sig på Politigården i den karakteristiske nyklassicistiske bygning, der blev opført i perioden 1918‑24 ved Kalvebod Brygge, hvor over 600 af politikredsens ansatte arbejder, herunder den centrale ledelse.

I 2019 modtog politikredsen 86.000 straffelovsanmeldelser. Der blev rejst 31.400 straffelovssigtelser, heraf 20.500 inden for Københavns Kommune.

Københavns Politi blev reorganiseret i 2018, hvor de borgervendte funktioner blev samlet i specialiserede centre, og kredsens beredskab blev organisatorisk samlet i Beredskabsenheden på Politigården.

Politiekspedition, der er åben for borgerne, findes på Københavns Hovedbanegård, i Københavns Lufthavn samt på hittegodskontoret og den særlige eftersøgningssektion.

Under overskriften Din Betjent kan borgerne telefonisk kontakte lokale politibetjente. Denne form for nærpoliti er opdelt i fem områder: Amager, Indre By, Frederiksberg-Valby, NordØst og NordVest.

Under Københavns Politi hører også politikredsens anklagemyndighed med ca. 200 medarbejdere og adresse på Politigården. Den rejser sager ved de to retskredse Københavns Byret og Retten på Frederiksberg.

Over for Politigården med adresse på Polititorvet 1 ligger hovedsædet for Rigspolitiet, der koordinerer politiets indsats på landsplan.

Videre læsning

Læs mere om offentlig administration, uddannelse samt sundhed- og socialvæsen

Læs videre om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked