I 2018 fusionerede University College Capital (UCC) og professionshøjskolen Metropol til Københavns Professionshøjskole (KP; på engelsk bruger KP nu navnet University College Copenhagen). I 2020 har KP omkring 20.000 studerende. Med hovedsæde i Campus Carlsberg på Vesterbro udbyder skolen over 20 mellemlange videregående uddannelser til bl.a. sygeplejerske, socialrådgiver og lærer.

KP har aktiviteter på 11 forskellige adresser, herunder i Frederiksberg, Helsingør og Hillerød Kommuner og i Bornholms Regionskommune.

På Campus Carlsberg kan man studere til lærer, pædagog, pædagogisk assistent, tekstilformidler og tegnsprogs- og skrivetolk, men campus har også efter- og videreuddannelse og forskning inden for skole-dagtilbudsområdet.

På Campus Sigurdsgade på Nørrebro ligger sundhedsuddannelser til bl.a. bioanalytiker, ergo- og fysioterapeut, ernæring og sundhed, jordemoder, radiograf og katastrofe- og risikomanagement.

Campus Tagensvej 86 på Nørrebro rummer uddannelserne til sygeplejerske, administrationsbachelor, administrationsøkonom og som noget nyt fra 2018 en professionsbachelor i skat, mens Campus Tagensvej 18 indeholder KP’s videreuddannelsesaktiviteter.

Mere end 60 forskellige institutioner udgør historien bag det, der i dag er samlet i KP. Det gælder bl.a. Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, der fik egne bygninger i 1787, N. Zahles Seminarium oprettet i 1861 og Den Sociale Højskole oprettet i 1937.

Videre læsning

Læs mere om uddannelse i København

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg