Københavns Stadsarkiv er byens arkiv, og det har ligget på Københavns Rådhus siden 1903, hvor rådhuset blev taget i brug. Arkivet kan spores tilbage til middelalderen, og det ældste bevarede dokument er fra 1275. Arkivet ledes i dag af stadsarkivaren og hører under Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning. Det er arkivets opgave at indsamle arkivmateriale fra hele kommunen; i dag mest i form af elektroniske arkivalier. NEA – Netværket Elektronisk Arkivering har også sit hovedsæde i Stadsarkivet.

Stadsarkivet rummer mere end 40.000 hyldemeter og 250.000 kort og tegninger. Samlingen er så omfattende, at det har været nødvendigt at erhverve magasiner uden for rådhuset i kommunale kældre. I sommeren 2018 blev et nyt fællesmagasin i Høje Taastrup indviet, som deles af Københavns Stadsarkiv, Københavns Museum og Thorvaldsens Museum. I 2016 lancerede Stadsarkivet sitet kbhbilleder.dk, der indeholder over 100.000 fotografier (2019) overvejende fra Københavns Museum og Stadsarkivet.

Stadsarkivet samarbejder med kommunens 11 lokalhistoriske arkiver.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv