Herregården Kørup er beliggende på en velbevaret senmiddelalderlig herregårdsplads omgivet af 8‑20 m brede vandfyldte grave. Banken, hvorpå hovedfløjen fra 1582 er opført, måler ca. 40 x 35 m. Kørup omtales første gang i 1410, hvor den var ejet af Predbjørn Podebusk, der var af vendisk adelsslægt. Kørup var i slægtens eje frem til slutningen af 1700-tallet.

Videre læsning

Læs mere om voldsteder og herregårde i Nordfyns Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder