I den vestlige del af Limfjorden, højt beliggende på de stejle skrænter ved indsejlingen til Lemvig, ligger Kabbel. Kabbel Hovedgård rummer træk fra klassicismen, men præges af senere tidstypiske ombygninger og har således historicistiske træk, hvilket bl.a. ses på de kamtakkede gavle.

Det er en gammel herregård, som siden sidst i 1400-tallet har haft en omtumlet historie blandt flere forskellige adelsslægter. Da købmandsslægten Wandborg, der tilføjede adelsnavnet de Stiernhielm i 1759, tog over, blev det begyndelsen til en blomstringsperiode med mange forbedringer. De rige interiører i Nørlem Kirke i udkanten af Lemvig skyldes også Jens Wandborg de Stiernhielm, som udsmykkede kirken efter bortgangen af sin unge hustru og nyfødte søn i 1761. Efter hans død i 1780 opførte hans mor, Anne Marie Wandborg, en kombineret skole- og hospitalsbygning ved Nørlem Kirke kaldet Stiernhielms Hospital.

Kabbel kom senere til flere kendte studehandlere, blandt dem Jens Stokholm, som opførte den nuværende hovedbygning i 1829. Hovedbygningen består af en lang enetages bygning i røde mursten med en kort sidefløj. Kort før år 1900 blev på havesiden tilføjet en høj tilbygning med kamtakkede gavle. Sandstensfragmenter fra den tidligere hovedbygning er indmuret ved nogle af yderdørene. Den trelængede avlsgård med portgennemkørsel er fra 1918 og fortsat centrum for gårdens landbrugsbedrift.

Kabbel Hovedgård var frem til 1700-tallet en beskeden herregård, men da købmandsslægten Wandborg overtog ejerskabet, begyndte en storhedstid for stedet, der varede langt ind i 1800-tallet. Hovedbygningen er opført i tidstypisk tilbageskuende stil. Kabbel Hovedgård blev fredet i 2012.

.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Lemvig Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder