På birkeporesvampene, som vokser på Kagsmoses udgåede og svækkede birketræer, kan man være heldig at finde den lille, blot 6‑8 mm lange, sorte og orange tigerskyggebille. Billen er tæt knyttet til svampene, der fungerer som føde og levested for både de voksne biller og deres larver. I Danmark er tigerskyggebillen forholdsvis sjælden, selv om den er udbredt over det meste af landet. De voksne biller er normalt fremme mellem april og oktober.
.

Kagsmose er et ca. 25 ha stort moseområde, som ligger lige nordvest for Vestvolden på hjørnet mellem Husum, Islev og Herlev. Langt størstedelen af mosen ligger i Københavns Kommune, men mindre dele strækker sig også ind i Herlev og Rødovre Kommuner. Sammen med Vestvolden og Utterslev Mose samt forterne og batterierne mod nord indgik Kagsmose fra slutningen af 1800-tallet i det store befæstningsanlæg, der omkransede København. Ved at tillede vand fra Fæstningskanalen i Vestvolden kunne mosen oversvømmes og derved bremse eller forsinke eventuelle angreb på København. I 1920 blev Vestvolden opgivet som militært anlæg, og fra 1939 begyndte man gradvis at gøre Kagsmose mere publikumsvenlig ved bl.a. at anlægge stier i området.

Selv om området blev udlagt som park, har det bevaret et præg af mose med tørvegravssøer, gravede kanaler, rørsump og et lille skovområde i mosens vestlige del. Plantelivet består overvejende af almindelige moseplanter, men omfatter også enkelte sjældenheder som dunet vejbred og gul frøstjerne. Kagsmose er fuglerig, og der er registreret næsten 200 forskellige arter i området. Desuden er der fundet flere mere eller mindre sjældne insekter i mosen, heriblandt løbebillen lille dovenløber samt den farvestrålende tigerskyggebille, der især lever i birkeporesvamp.

Kagsmose blev fredet i 1977. Med fredningen ville man sikre, at mosen bevarede naturpræget i især den centrale del, mens de øvrige arealer kunne plejes som park. I 1996 blev Kagsmose desuden inkluderet i den historiske fredning af hele Vestvolden.

Videre læsning

Læs mere om Københavns Kommune landskaber

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land