Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1575-1600 (1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Åsted Kirke (Frederikshavn Kommune) forestiller vrængefigurer og masker. Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk) og ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I kirken er bevaret dele af to udsmykninger. Den ene i korbuen forholdvis velbevaret. Den anden et lille fragment øverst på nordvæggen mod øst.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Malerierne er tilsmudsede, og nyere reparationer er misfarvede.

Kirken

Åsted Kirkes (Frederikshavn Kommune) kor og skib er, formentlig i det tidlige 1200-tal, bygget i tegl på granitsokkel. Koret med bevaret romansk korbue har sengotisk stjernehvælv, mens skibet har bjælkeloft. Det senmiddelalderlige vesttårn står for neden i munkesten, mens det for oven er ommuret. Det nordvendte våbenhus er ligeledes sengotisk. Et overhvælvet kapel ved korets nordside er fra 1695. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Frederikshavn Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links