Majestas Domini med evangelistsymbolerne.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1265-1510 (1475-1550 Sengotik og 1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af Elmelundeværkstedet (o. 1500-1520) og Aastrupværkstedet (o. 1265-1285).

Kalkmalerierne

Korsbæringen.
.

Kalkmalerierne i Aastrup Kirke forestiller scener fra det nye testamente, dagligliv, Kristi lidelse, død og opstandelse, skabelsen og syndefaldet, kirkelige handlinger, bøn og aflad. Malerierne viser Johannes (Evangelist), Judas Thaddæus (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Lukas (Evangelist), Markus (Evangelist), Matthæus (Evangelist), Paulus (Apostel), Peter (Apostel), Johannes (Apostel), Judas Iskariot (Apostel), Maria (Jesu moder), Maria Magdalene (Jesu ledsager), Simon af Kyrene (Kristi korsbæring), Longinus (Centurion, Kristi korsfæstelse), Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Lilith (Adams første hustru), indskrifter, engle, dyr, djævle, fabelvæsener og fantasivæsener. Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter, planteornamentik borter, topornamenter, andre ornamenter, strøornamenter og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk og stilistisk), ranke og blad, sparre, krabbeblad, stjerne, træ og busk og cirkel, firkant, rombe & trekant.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. På triumfvæggen en senromansk Majestas Domini flakeret af siddende apostle. Meget righoldig og velbevaret udsmykning af Elmelundeværkstedet i skibets to hvælv.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Maleriet i vindues lysning bag altertavlen er kun delvis afdækket og ikke restaureret. Kalkmalerierne på triumfvæg og i skibets to hvælv er i en tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Aastrup Kirke har romansk kor og skib opført i munkesten. I slutningen af 1400-tallet hævedes skibets mure og rummet overhvælvedes. Det gotiske vesttårn er jævnbredt med skibet og er opført i munkesten på syld. I tårnrummet er der ansatser til et aldrig opført hvælv og på tårnets sydside et nyere muret trappehus. Våbenhuset mod syd er gotisk og opført i munkesten. På våbenhusets vestside er et materialehus fra nyere tid opført i mursten.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links