Sydvæg mod øst. Nadveren, Kristus og 12 apostle.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1380-1400 (1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af Tirstedværkstedet (o. 1400).

Kalkmalerierne

Sydvæg mod øst. Fem apostle, heraf de to vestligste med velbevaret hår. Indskriftsfelt over.
.

Kalkmalerierne i Arninge Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Kristi lidelse, død og opstandelse og Jesu barndomshistorie. Malerierne viser Andreas (Apostel), Simon (Apostel), Bartholomæus (Apostel), Filip (Apostel), Jakob den Yngre (Apostel), Jakob den Ældre (Apostel), Johannes (Apostel), Judas Iskariot (Apostel), Judas Thaddæus (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Matthias (Apostel), Matthæus (Apostel), Peter (Apostel), Thomas (Apostel), Kristoffer (Helgen, kæmpe), Maria (Jesu moder) og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne andre ornamenter og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk) og cirkel, firkant, rombe og trekant.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Over hvælv er bevaret dele af en udsmykning på skibets fire vægge, hvilket fortæller, at hele skibet sandsynligvis har haft kalkmalerier på tilsvarende måde, som koret i Tirsted Kirke og kor og skib i Vindeby Kirke. Opbygning af udsmykningen i felter, indrammet af enkle streger og med indskriftsfelt øverst samt detaljer i hårets udformning og ansigtstræk, som kan ses på enkelte af sydvæggens figurer, sandsynliggør, at udsmykningen er malet af Tirstedværkstedet. Fra dette værksted kendes indtil videre kun tre andre udsmykninger. Nadverscenen findes kun i Vindeby Kirke over hvælv. Apostelrækken er indtil videre kun iagttaget i Arninge Kirke.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Over hvælv er malerierne på skibets vægge partielt meget velbevarede, men malebundens puds er flere steder meget løs, især langs kanter og revnedannelser. På vestvæggen er endda sket nedfald af puds, som ligger på bjælken. Partielt forekommer misfarvninger på grund af sod og ældre fugtskader. I nordvæggen ses flere små søm, som sidder i maleriet. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Arninge Kirke har senromansk apsis, kor og skib samt et gotisk våbenhus. Det hele er opført i munkesten. De ældste bygningsdele har skråkantsokkel, skibet har dog nogle steder af kampesten. Våbenhuset har kampestensfundament. Både skib og kor har sengotiske krydshvælv, skibet i to fag. Det tidligere fladloftede apsis fik halvkuppelhvælv efter 1936. Våbenhuset har fladt loft. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links