Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1725-1734 (1620-1750 Barok). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Børglum Klosterkirke forestiller planteornamentik borter, draperier og imitationer. De ornamentale detaljer viser motivet ranke og blad.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Det største og mest velbevarede draperi omkring en altertavle i Danmark.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kalkmaleriet i koret bag alteret er tilsmudset. Der forekommer udbredte angreb af mikroorganismer blandt andre grønalger. De ses enten fladedækkende eller som løbere ned ad væggene. På korets nordvæg og sydvæg og i de gråmalede partier bag alteret samt i østkappens flige ses udbredte aktive saltskader, som har medført afskalning af farve- og kalklag samt saltudfældninger på overfladen. Der kan iagttages enkelte større revner i korets østkappe.

Kirken

Af en oprindelig bygning med apsis, kor, korskæring og to korsarme, bygget o. 1220 i granitkvadre, er nu kun de nedre skifter i det nuværende kors østfag tilbage. I slutningen af 1200-tallet er rejst en gotisk bygning i gul munkesten med hovedskib og to sideskibe samt en vestforlængelse af koret. De spidsbuede arkader, der opdeler kirkens skibe, samt de to ottedelte hvælv i det sydlige sideskib er samtidige med bygningen. O. 1500 blev resten af kirken overhvælvet. Koret og hovedskibet fik indsat i alt fire ens stjernehvælv, mens sideskibene fik hvælv af forskellige typer, såvel krydshvælv som ottedelt hvælv og stjernehvælv, så hvert sideskib i alt har fire hvælv. Kirken, der oprindelig var en del af et klosterkompleks, står hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Hjørring Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links