Delvis afdækket rankeslyngsornament bag prædikestolen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1375-1550 (1375-1475 Gotik og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Delvis afdækket rankeslyngsornament.
.

Kalkmalerierne i Bjerager Kirke forestiller topornamenter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motivet ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. De delvis afdækkede rankeslyngsornamenter indikerer, at kirkens vægge kan have været udsmykket med ranker.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Malepudsen i korets ribbekryds sidder tilsyneladende meget løst. Malerier på skibets sydvæg og tårnets vestvæg er i bevaringsmæssig tilfredsstillende tilstand.

Kirken

Bjerager Kirkes kor og skib er i første halvdel af 1200-tallet opført i kløvet kampesten på skråkantsokkel og et enkelt skifte af granitkvadre. Koret fik muligvis tidligt i 1400-tallet indsat krydshvælv, og korbuen blev udvidet ved overhvælvingen. Skibet fik formentlig kort efter 1500 tre uens krydshvælv. Vesttårnet blev omtrent på samme tid opført i munkesten med de nederste skifter af genanvendte granitkvadre. Tårnet, der har samtidigt krydshvælv, har samme bredde som skibet. Et senmiddelalderligt, nordvendt våbenhus er opført i kampesten. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Odder Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links