Trane over markeringen af sladrehul.

.

Skib med ankre i vandet, datering 1526, bomærke og våbenskjold i nordre kappedel.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1521-1750 (1475-1550 Sengotik og 1620-1750 Barok). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Ebeltoft Kirke forestiller scener fra det nye testamente, dyder og laster og dagligdag. Malerierne viser Kristus/Jesus (Guds søn), Simon af Kyrene (Kristi korsbæring), bomærker, dyr, indskrifter, våbenskjolde, vrængefigurer og masker, engle, narre, gøglere og jøder. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, rankeslyngornamenter og arkitektur. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (naturalistisk og stilistisk), passerroset, ranke og blad, vase og buket, cirkelslag og bueslag, cirkel, firkant, rombe og trekant og krabbeblad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirken er bevaret tre udsmykninger. Den ældste ses i korets og skibets hvælv og er dateret ved indskrift til 1521. Kun mindre rester er bevaret af en barok udsmykning på korets nordvæg og skibets 2. fags nordvæg. Den formentlig yngste udsmykning er rester efter et våbenskjold i skibets 2. fags østkappe.

Malerierne er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Ebeltoft Kirke fremstår som et langhus og er helt i munkesten. Alle bygningsdele er senmiddelalderlige, men ikke samtidige. Ældst er de to fag i langhusets midte. Kirken er dernæst forlænget med to fag mod øst. Senere er kirken forlænget mod vest, og hele langhuset er overhvælvet med to ottedelte hvælv mod øst og tre krydshvælv mod vest. Endnu senere opførtes en tilbygning på skibets nordside (nu ligkapel m.m.) og et vesttårn med fladt loft i tårnrummet. Et tidligere våbenhus mod syd er nedbrudt.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Syddjurs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links