Indtoget i Jerusalem, Jesu fristelser, Flugten til Ægypten samt scener fra Jesu Barndomshistorie.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1190-1210 (1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Flugten til Ægypten.
.

Kalkmalerierne i Ferring Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Jesu barndomshistorie og Jesu voksenliv, Kristi lidelse, død og opstandelse. Malerierne viser Balthazar (Konge), Caspar (Konge), Djævelen (Satan), Herodes den Store (Konge), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Melchior (Konge), Zakæus (Overtolder), Josef (Marias trolovede/mand), engle, djævle, helgener og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter, andre borter og arkitektur. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Usædvanlig udsmykning med motiver fra Barndomshistorien og Jesu voksenliv samt Lidelseshistorien.

Malerierne er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Ferring Kirke har romansk kor og skib. Koret er i granitkvadre på sokkel. Skibets mure synes at være stærkt omsat allerede i middelalderen og består af rå kampesten med kvadre på hjørnerne og nederst i murværket. Mod vest et gotisk tårn, der er jævnbredt med skibet. Kor og tårn har ribbeløst hvælv, mens skibet har bjælkeloft.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Lemvig Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links