Ornamentik øverst i vindues lysningen med blandt andet et træ.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1300-1375 (1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Fugl på toppen af fransk lilje samt kors.
.

Kalkmalerierne i Freerslev Kirke forestiller dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk), cirkelslag og bueslag, bånd og træ og busk.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I vindues lysning på skibets nordvæg er bevaret en enkel stregtegnet udsmykning.

Kalkmaleriet i vinduet på skibets nordvæg er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Freerslev Kirke er i romansk tid opført med kor og skib i kalksten iblandet kridtsten og kampesten. Skibet fik formentlig i 1200-tallet tilføjet en forlængelse mod vest opført i kalksten og kampesten og med gavl i munkesten. Et enkelt romansk vindue er bevaret på skibets nordvæg. Vesttårnet med samtidigt krydshvælv blev opført i 1300-tallet i bælter skiftevis af munkesten og kridtsten. 1867 blev koret nybygget, hvor man tilføjede to korsarme i gule teglsten samt en tresidet apsis med halvkuppelhvælv, og både skib og kor fik fladt gipsloft. Samme år blev det sydvendte våbenhus helt ombygget. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links