Passerrosetter og indvielseskors på tårnets vestvæg.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1400-1550 (Kan ikke dateres til specifik periode). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Glim Kirke forestiller indvielseskors. Derudover indeholder kalkmalerierne andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne passerroset.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. På kirkens vægge er bevaret indvielseskors fra flere perioder, nogle udformet som passerrosetter.

Kalkmalerierne er i en generel tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Glim Kirke er i romansk tid opført med kor og skib i frådsten og kridtsten. Skibet fik i senmiddelalder indsat tre krydshvælv. Formentlig sidst i 1400-tallet blev det romanske kor afløst af et langhuskor i munkesten med sakristi mod øst. Koret har samtidigt, kvadratisk krydshvælv og sakristiet samtidigt tøndehvælv. Kirken blev kort før skibets overhvælving ommuret indvendig med munkesten. Kort efter opførelsen af koret udvendig skalmuret i munkesten med bælter af formentlig genanvendte kridtstenskvadre. Det kraftige vesttårn med samtidigt krydshvælv er først eller midt i 1400-tallet opført i munkesten. Det nordvendte våbenhus i tegl er fra sen middelalder. Kirken står i dag som langhusbygning i blank mur.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links