Mellem gennembrydning og østvæg. Siddende figur?

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1200-1500 (Kan ikke dateres til specifik periode og 1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af Kongstedværkstedet (o. 1425-1440) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Sakristis nordgavl.

.

Kalkmalerierne i Hårlev Kirke forestiller strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motivet stjerne.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Over hvælv er kun enkelte fragmenter af to udsmykninger synlige, men da den ene, malet af Kongstedværkstedet, forholder sig til nu tildækkede malerier nede i kirken, er de vigtige for kirkens historie.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Over hvælv er bevaret maleri på skibets triumfvæg, sydvæg og nordvæg. Malerier på skibets triumfvæg og nordvæg er ikke vurderet, da malerierne er delvis dækket af glasuld. På sydvæg er maleriernes tilstand generelt god, dog ses spor af hammermærker fra afdækning af overkalkningslag. Hvor der ses en udbuling på væggen, synes pudsen at sidde løs og har behov for sikring. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Den senromanske kirke består af apsis, kor og skib bygget af kritdstenskvadre. Førstnævnte med skråkantsokkel, mens koret har en retkantet sokkel. Apsiden har halvkuppelhvælv og koret et krydshvælv, begge samtidige med bygningen. Tøndehvælvingen af træ i skibet er først opsat o. 1850. Et sakristi med samtidigt krydshvælv ved korets nordside, vesttårnet og et sydvendt våbenhus er alle sengotiske tilbygninger fra efter 1500. Både sakristi og tårn er bæltemuret i kridtkvadre og munkesten. Tårnets krydshvælving synes først at være indbygget o. 1600. Våbenhuset er i munkesten. Kirken står hvidkalket bortset fra tårnet, der står i blank mur.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links