Ornamental udsmykning på og langs ribber og langs bue samt i kapper.

.

Fakta

Malerierne er placeret i korsarm og tårn. Malerierne er dateret til 1500-1525 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Liljeværkstedet (o. 1485-1525).

Kalkmalerierne

Ornamental udsmykning på og langs ribber og langs bue samt i kapper.
.

Kalkmalerierne i Højer Kirke forestiller topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk), krabbeblad og passerroset.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Liljeværkstedet udsmykning i nordkapel og tårn kan indikere, at hele kirken har været udsmykket med tilsvarende dekoration.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Topornamentet i tårnets hvælv er stærkt nedbrudt på grund af salte, og nedbrydningen er så fremskreden, at maleriet næppe vil kunne reddes. I malerierne i korsarmen forekommer partielt afskalninger, hvilket skyldes aktive saltskader. Skaderne er endnu ikke akut behandlingskrævende, men bør holdes under observation og eventuel behandles.

Kirken

Af det oprindelige apsis, kor og skib fra o. 1200 står kun skibet tilbage, bygget i munkesten og tuf med de nederste skifter i granitkvadre. I anden halvdel af 1200-tallet blev kor med apsis erstattet af et nyt og længere langhuskor i tuf og munkesten iblandet genanvendte granitkvadre. Koret har samtidigt ottedelt hvælv og rund korbue, der hovedsageligt er i granit. Skibet har et ottedelt hvælv i det østlige fag og et krydshvælv i det vestlige, som begge er fra samme tid som korets hvælv. De sengotiske korsarme med samtidige krydshvælv er muligvis fra midten af 1400-tallet. Vesttårnet, der er omtrent samtidigt med korsarmene, er bygget i munkesten iblandet genanvendte kvadre fra apsis og med to skifter granit nederst. Tårnets krydshvælv og et nordvendt trappehus er lidt yngre. Det sydvendte våbenhus i munkesten er måske fra o. 1300. Sakristiet på korets nordside er fra 1748. Kirkens granitpartier, tårn samt visse gavle står i blank mur, mens det øvrige af kirken er hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links