Våbenskjold for Niels Clausen Skade i østre kappedel og et stort kronet "K" i vestre kappedel. Derunder indskrift på latin "Det Herrens år 1517 blev hr. Jens Christensen provst i Galten".
.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1517-1517 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Haslund Kirke forestiller indskrifter og våbenskjolde. Derudover indeholder kalkmalerierne andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk).

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I kirken er kun bevaret få dele af kirkens oprindelige udsmykning i skibets 1. og 3. fags østkappe, blandt andet et våbenskjold for Niels Clausen Skade. Endvidere indskrifter med personoplysninger og dateringen "1517".

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Malerierne i skibets 1. og 2. fags østkappe er tilsmudsede, og der er mange revnedannelser i form af svindrevner samt revner i lejefuger og langs ældre reparationer.

Kirken

Haslund Kirke består af kor og skib af granitkvadre på profileret sokkel fra romansk tid. Mod slutningen af middelalderen er skibet forlænget mod vest. Samtidigt indbyggedes to hvælvinger i koret og fire i skibet. Det oprindelige middelalderlige våbenhus mod syd er ombygget i kvadre i 1868. Tårnet blev opført 1869 som erstatning for et ældre. Kirken står i blank mur.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Randers Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links